Om værker

Evighed og forgængelighed følges hånd i hånd, trækker i hinanden og opleves ofte som modsætninger.
Jeg bliver stille, når jeg i øjeblikke møder evigheden i det skrøbelige liv. Eller jeg ser den som en mulighed.
Samtidig er det også, når jeg intet begriber, at bevægelsen og farverne er der.
Dette spændingsfelt er som tema med i mit arbejde med ler.

Min formverden tager afsæt i det konkrete og specifikke, ‘det, som er’.
Det kan være bølgen, der rammer land og trækker sig tilbage, som en vejrtrækning – tidløs og evig foranderlig. Spor i strandsand. En sten i vandet, som giver nye strømninger. Et imaginært dyk i havet – livsformers ophav. Og den gyldne spiral som genkendes i solsikken, nautilen og sneglehuset.

Sådanne universelle former og fænomener repræsenterer for mig en bagvedliggende orden. De skaber en ramme, som giver rum til at reflektere og udforske mit materiale, leret.
En fortælling begynder – eksistens, ler og verden er i spil.
Noget bliver til, noget dør – noget er synligt, noget er skjult – en genkendelse i noget fremmed – en erindring om noget glemt eller måske ukendt.

Skulpturerne er håndmodellerede og fremstår ofte i lyse farver mod den ‘rå’ lerfarve. Der er brugt Terra Sigillata, som er latin og betyder forseglet jord. Det er en begitning, lerfarve, der kan glittes/poleres, så den efterfølgende får en silkemat overflade. Herefter brændes skulpturerne.